Jak powstaje Latarnik Wyborczy?

Przygotowujemy stwierdzenia dotyczące najbardziej istotnych i aktualnych tematów życia publicznego.

Przekazujemy stwierdzenia komitetom wyborczym, aby się do nich odniosły.

Tworzymy test porównujący Twoje odpowiedzi z odpowiedziami komitetów.

STWIERDZENIE

#1

Unia Europejska powinna ograniczyć się do współpracy gospodarczej.

FAQ

Latarnik Wyborczy to stworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej narzędzie internetowe, które umożliwia łatwe porównanie swoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych.

Celem Latarnika jest wsparcie w podejmowaniu przemyślanych i świadomych decyzji wyborczych. Latarnik jest prosty w obsłudze, a zawarte w nim stwierdzenia przystępne.

Przy każdym stwierdzeniu możesz kliknąć w “wyjaśnienie”, by dowiedzieć się więcej o temacie stwierdzenia.

Odnieś się do 25 stwierdzeń, które dotyczą kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych, na które wpływ ma Parlament Europejski i instytucje UE. Następnie Latarnik porówna Twoje odpowiedzi z odpowiedziami komitetów wyborczych i obliczy Waszą procentową zgodność.

Od 2005 r. wszystkie edycje Latarnika Wyborczego przygotowuje Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, a przygotowany przez nas Latarnik nie promuje żadnych partii, komitetów ani programów politycznych.

Działamy w sektorze edukacji. Przy naszym wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Poznaj nas na ceo.org.pl

Dane, które zbiera Latarnik Wyborczy, służą wyłącznie do optymalizacji strony, by jak najlepiej odpowiadała na potrzeby użytkowników.

Latarnik Wyborczy nie gromadzi, ani nie zapisuje Twoich danych o poglądach politycznych. Nie jest też wykorzystywany do tworzenia jakichkolwiek sondaży.

Latarnik Wyborczy bazuje przede wszystkim na odpowiedziach komitetów wyborczych. Komitety mogą również krótko skomentować swoje odpowiedzi. Takie podejście gwarantuje obiektywizm i wiarygodność otrzymywanych wyników.
Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi do wszystkich komitetów. Jeśli odmawiają, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego uzupełnienia ich poglądów po analizie programów i wypowiedzi medialnych. W takim wypadku na stronie z wynikami zamieszamy odpowiednie oznaczenie. 

 

Do udziału w Latarniku Wyborczym zaprosiliśmy wszystkie komitety wyborcze spełniające warunek określony w art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego, t.j. komitety, które mogły zarejestrować listy wyborcze we wszystkich okręgach sejmowych.

Na każde ze stwierdzeń użytkownicy oraz komitety wyborcze udzielają jednej z odpowiedzi: „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się” lub „Nie mam zdania”.

Za poszczególne kombinacje odpowiedzi użytkownika i danego komitetu do każdego ze stwierdzeń przypisuje się następującą liczbę punktów:

 • jeżeli zarówno użytkownik, jak i komitet odpowiedzą „Zgadzam się” albo „Nie zgadzam się” – 3 punkty, jeżeli użytkownik i komitet odpowiedzą „Nie mam zdania” – 2 punkty,
 • jeżeli użytkownik albo komitet odpowie „Zgadzam się” albo „Nie zgadzam się”, a druga strona odpowie „Nie mam zdania” – 1 punkt,
 • jeżeli jedna strona odpowie „Zgadzam się”, a druga „Nie zgadzam się” – 0 punktów.
 • Odpowiedź „Tak” na pytanie „Czy ta kwestia jest dla Ciebie bardzo ważna?” mnoży razy dwa liczbę punktów. Oznacza to jednoczesne zwiększenie limitu punktów dopasowanie, które można otrzymać za cały test.

Kolejny krok to zsumowanie punktów przypisanych do poszczególnych stwierdzeń. Następnie uzyskane w ten sposób punkty dopasowania są dzielone przez maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. Otrzymane w ten sposób wyniki są przedstawiane w postaci wykresu procentowej zgodności odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami każdego z komitetów wyborczych.

Pracę nad Latarnikiem Wyborczym rozpoczynamy  kilka miesięcy przed wyborami. 

Pierwszy krok to opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Staramy się, aby obejmowała ona jak najszerszy zakres aktualnych i istotnych zagadnień obecnych w debacie publicznej. Dbamy oto, aby lista stwierdzeń pozwoliła wykazać różnice między poglądami komitetów wyborczych i opieramy się na badaniach pokazujących tematy ważne dla Polek i Polaków.  

Razem z partnerami z innych państw Unii Europejskiej przeprowadziliśmy konsultacje, w których zapytaliśmy ponad 2000 młodych osób o priorytetowe dla nich zagadnienia. Na tej podstawie uwzględniliśmy perspektywę najmłodszych wyborczyń i wyborców.

Kolejny krok to konsultacje z Komitetem Ekspertów w którego skład wchodzą badacze i badaczki życia społecznego i politycznego z różnych środowisk. Korzystamy z ich wiedzy oraz doświadczenia, aby wybrać najlepsze propozycje stwierdzeń. Następnie wspólnie dopracowujemy ich treść.

W skład Komitetu Ekspertów wchodzą badacze i badaczki życia społecznego i politycznego z różnych środowisk. W tym roku nad stwierdzeniami pracowali z nami: 

 • Prof. Marta Witkowska - politolożka, Uniwersytet Warszawski 
 • Katarzyna Szymielewicz - prawniczka, współzałożycielka i Prezeska Fundacji Panoptykon
 • Jarema Piekutowski - socjolog i publicysta thinkzine'u „Nowa Konfederacja” 
 • Paweł Musiałek -  Prezes Klubu Jagiellońskiego
 • Bartosz Kubiak - współzałożyciel i Prezes Akademii Wiedzy Obywatelskiej
 • Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka - politolożka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Dr Helena Chmielewska-Szlajfer - socjolożka, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Prof. Łukasz Arendt - ekonomista, Uniwersytet Łódzki

Jeżeli masz wątpliwości co do treści stwierdzenia, możesz skorzystać z krótkiego wyjaśnienia, klikając na słowo “wyjaśnienie” w prawym górnym rogu ekranu nad stwierdzeniem.

Wyjaśnienia do stwierdzeń przygotowuje zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej. Staramy się, by wyjaśnienia w przystępny i obiektywny sposób opisywały zagadnienia, do których odnosi się dane stwierdzenie. Sformułowane przez nas propozycje konsultujemy z Komitetem Ekspertów.

Chcemy by Latarnik był jak najlepszym narzędziem pomagającym w świadomym głosowaniu i wierzymy w prawo obywatelek i obywateli  do zapoznawania się z programami komitetów wyborczych. Dlatego zdecydowaliśmy o samodzielnym uzupełnieniu poglądów komitetów, które nie udzieliły nam odpowiedzi. Uzupełnienie oparliśmy na analizie ich programów i oficjalnych wypowiedzi.
Odpowiedzi uzupełnione przez nas samodzielnie oznaczyliśmy w sekcji wyników jako “nieoficjalne”. 
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od komitetu Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy z nimi w kontakcie. Mamy nadzieję, że otrzymamy brakujące oficjalne odpowiedzi w najbliższych dniach i będziemy mogli uzupełnić o nie Latarnika

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 roku. 

Tak. Jeśli będziesz w czasie wyborów przebywał/a poza miejscem swojego zameldowania lub stałego zamieszkania (poza gminą, w której jesteś ujęty/a w rejestrze wyborców), pamiętaj o złożeniu odpowiedniego wniosku umożliwiającego Ci głosowanie w innym miejscu. 

Wybierz wniosek o “wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania”, jeśli jeszcze nie wiesz gdzie będziesz w dniu głosowania. Złóż go w wybranym urzędzie gminy - najpóźniej do 6 czerwca.

Wybierz wniosek o “zmianę stałego obwód głosowania”, jeśli planujesz w danej gminie głosować zarówno w tych, jak i przyszłych wyborach. Złóż go w urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz na stałe lub przez internet w portalu gov.pl.  - najpóźniej do 4 czerwca.

Wybierz wniosek o “dopisanie do spisu wyborców”, jeśli planujesz głosowanie w danej gminie tylko w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Złóż go w urzędzie gminy, w której chcesz głosować lub przez internet w portalu gov.pl.  - najpóźniej do 6 czerwca.

Twórcy

Logotyp Centrum Edykacji Obywatelskiej

Jesteśmy organizacją pozarządową, która wspiera szkoły. Inspirujemy je, by stosowały innowacyjne metody nauczania oraz poruszały z młodymi ludźmi tematy, które są ważne w życiu społecznym. Co roku współpracujemy z 40 tysiącami nauczycieli i dyrektorów z 10 tysięcy szkół w całym kraju. 

Dzięki naszym rozwiązaniom szkoły uczą skuteczniej. Młodzi ludzie angażują się w swoją edukację, lepiej rozumieją współczesny świat i potrafią go zmieniać.  Prowadzimy m.in. programy dla nauczycieli i dyrektorów, akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli i wydawnictwo. Jesteśmy największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce i działamy już ponad 30 lat. 

Jednym z obszarów naszych działań jest edukacja na temat polityki: od 1995 r. prowadzimy w polskich szkołach program Młodzi Głosują, a od 2005 r. przygotowujemy Latarnika Wyborczego. 

POZNAJ NAS WESPRZYJ NAS

Partnerzy