Latarnik Wyborczy umożliwia łatwe porównanie swoich poglądów z odpowiedziami udzielonymi przez komitety wyborcze. 

0

Osób skorzystało z Latarnika Wyborczego

Centrum Edukacji Obywatelskiej
zaprasza do wypełnienia testu

ROZPOCZNIJ TEST
Separator graficzny

A

B

C

D

E

F

Jak powstaje Latarnik Wyborczy?

 

  1. Przygotowujemy zestaw stwierdzeń dotyczących najbardziej aktualnych i istotnych tematów z życia publicznego.

  2. Przekazujemy zestaw stwierdzeń do komitetów wyborczych.

  3. Tworzymy test porównujący odpowiedzi komitetów z odpowiedziami użytkowników.

Separator graficzny

Wypełnij test

Stwierdzenie:

W przypadkach podobnych do epidemii koronawirusa należy wprowadzać stan nadzwyczajny.

Separator graficzny

FAQ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Latarnik Wyborczy to stworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej narzędzie internetowe, umożliwiające łatwe porównanie swoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych. Tworzymy je, by pomagać w podejmowaniu świadomych decyzji wyborczych osobom średnio i słabo zainteresowanym polityką. Dlatego dbamy, by narzędzie to było możliwie proste w obsłudze, a zawarte w nim stwierdzenia były sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały.

Latarnik wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 25 stwierdzeń dotyczących kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych. Następnie narzędzie porównuje odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami komitetów wyborczych i oblicza ich procentową zgodność.

Latarnik wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania. Zależy nam, aby decyzje podejmowane przy urnach były przemyślane i opierały się na programach wyborczych kandydatów i kandydatek.

Od 2005 r. wszystkie edycje Latarnika Wyborczego przygotowuje Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, a przygotowane przez nas narzędzie nie promuje żadnych partii, komitetów ani programów politycznych.

Od 2019 roku Latarnik Wyborczy powstaje w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 "Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dane zbierane przez Latarnik Wyborczy służą tylko i wyłączenie optymalizacji strony tak, aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby użytkowników.

Latarnik Wyborczy to jedyne narzędzie w Polsce, które bazuje na odpowiedziach udzielanych przez komitety, a nie na analizie programów kandydatów i wypowiedzi medialnych. Poza ustosunkowaniem się do stwierdzeń, komitety mają również możliwość opatrzenia swoich odpowiedzi krótkimi komentarzami. Takie podejście gwarantuje pełen obiektywizm i wiarygodność otrzymywanych wyników.

Do udziału w Latarniku Wyborczym zapraszamy wszystkich zarejestrowanych kandydatów i wszystkie zarejestrowane kandydatki.

Na każde ze stwierdzeń użytkownicy oraz komitety wyborcze udzielają jednej z odpowiedzi: "Zgadzam się", "Nie zgadzam się" lub "Nie mam zdania".
Za poszczególne kombinacje odpowiedzi użytkownika i danego komitetu do każdego ze stwierdzeń przypisuje się następującą liczbę punktów, jeżeli:

  • zarówno użytkownik, jak i komitet odpowiedzą “Zgadzam się” albo “Nie zgadzam się” - 3 punkty,
  • użytkownik i komitet odpowiedzą “Nie mam zdania” - 2 punkty,
  • użytkownik albo komitet odpowie “Zgadzam się” albo “Nie zgadzam się”, a druga strona odpowie “Nie mam zdania” - 1 punkt,
  • jedna strona odpowie “Zgadzam się”, a druga “Nie zgadzam się” - 0 punktów.

Kolejnym krokiem jest dodanie punktów przypisanych do poszczególnych stwierdzeń - dla każdego z komitetów.  Następnie uzyskane w ten sposób sumy punktów są dzielone przez maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów.
Otrzymane w ten sposób wyniki są przedstawiane w postaci wykresu procentowej zgodności odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami każdego z komitetów wyborczych.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca 2020 r

Prawo do głosowania w wyborach prezydenckich ma każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, także jeżeli mieszka na stałe za granicą. W wyborach nie mogą jednak głosować osoby:

  • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Pracę nad przygotowaniem Latarnika rozpoczynamy na kilka miesięcy przed wyborami. Pierwszym krokiem jest opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Staramy się, aby obejmowała ona jak najszersze spektrum aktualnych i istotnych zagadnień dyskutowanych w debacie publicznej, a także maksymalnie różnicowała komitety wyborcze. Przygotowując listę opieramy się na propozycjach zagadnień i tematów wskazywanych przez użytkowników.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie wstępnej listy stwierdzeń z Komitetem Ekspertów, czyli ciałem doradczym, w którego skład wchodzą badacze i badaczki życia społecznego i politycznego. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia wybieramy najlepsze propozycje stwierdzeń oraz dopracowujemy ich treść.

Wyjaśnienia do stwierdzeń przygotowywane są przez zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej. Staramy się, by wyjaśnienia te w maksymalnie przystępny i obiektywny sposób opisywały zagadnienia, do których odnosi się dane stwierdzenie. Sformułowane przez nas propozycje konsultujemy z osobami wchodzącymi w skład Komitetu Ekspertów.

W skład Komitetu Ekspertów wchodzą badacze i badaczki życia społecznego i politycznego.

Cały czas czekamy na brakujące odpowiedzi od sztabów Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Jesteśmy w kontakcie ze sztabami wyborczymi.  Mamy nadzieję, że otrzymamy brakujące odpowiedzi w najbliższych dniach i będziemy mogli uzupełnić o nie Latarnika. 

Separator graficzny
Logotyp Centrum Edykacji Obywatelskiej

Twórcy

Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa działająca w sektorze edukacji organizacja pozarządowa w Polsce.

Przy naszym wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 25-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z naszego wsparcia korzysta rocznie około 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz dyrekcje kilku tysięcy szkół z całej Polski.

Jednym z obszarów działań CEO jest edukacja na temat polityki: od 1995 r. prowadzimy w polskich szkołach program Młodzi Głosują, a od 2005 r. przygotowujemy Latarnika Wyborczego.

Więcej na ceo.org.pl

Separator graficzny

Partnerzy

Współorganizator

Partnerzy medialni

Separator graficzny