Latarnik Wyborczy umożliwia łatwe porównanie swoich poglądów z odpowiedziami udzielonymi przez komitety wyborcze. 

0

Osób skorzystało z Latarnika Wyborczego od 2000 roku

Parlament

99 dni

Pozostało do wyborów na Prezydenta

Centrum Edukacji Obywatelskiej
zaprasza do wypełnienia testu

ROZPOCZNIJ TEST
Separator graficzny

A

B

C

D

E

F

Jak powstaje Latarnik Wyborczy?

 

 1. Przygotowujemy zestaw stwierdzeń dotyczących najbardziej aktualnych i istotnych tematów z życia publicznego.

 2. Przekazujemy zestaw stwierdzeń do komitetów wyborczych.

 3. Tworzymy test porównujący odpowiedzi komitetów z odpowiedziami użytkowników.

Separator graficzny

Bądź na bieżąco

Śledź nas w mediach społecznościowych

Facebook
Twitter
Separator graficzny

FAQ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Latarnik Wyborczy to stworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej narzędzie internetowe, umożliwiające łatwe porównanie swoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych. Tworzymy je, by pomagać w podejmowaniu świadomych decyzji wyborczych osobom średnio i słabo zainteresowanym polityką. Dlatego dbamy, by narzędzie to było możliwie proste w obsłudze, a zawarte w nim stwierdzenia były sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały.

Latarnik wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 20 stwierdzeń dotyczących kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych. Następnie narzędzie porównuje odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami komitetów wyborczych i oblicza ich procentową zgodność.

Latarnik wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania. Zależy nam, aby decyzje podejmowane przy urnach były przemyślane i opierały się na programach wyborczych kandydatów i kandydatek.

Od 2005 r. wszystkie edycje Latarnika Wyborczego przygotowuje Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, a przygotowane przez nas narzędzie nie promuje żadnych partii, komitetów ani programów politycznych.

Od 2019 roku Latarnik Wyborczy powstaje w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 "Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dane zbierane przez Latarnik Wyborczy służą tylko i wyłączenie optymalizacji strony tak, aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby użytkowników.

Latarnik Wyborczy to jedyne narzędzie w Polsce, które bazuje na odpowiedziach udzielanych przez komitety, a nie na analizie programów partii i wypowiedzi medialnych. Poza ustosunkowaniem się do stwierdzeń, komitety mają również możliwość opatrzenia swoich odpowiedzi krótkimi komentarzami. Takie podejście gwarantuje pełen obiektywizm i wiarygodność otrzymywanych wyników.


W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez komitet, zastrzegamy sobie możliwość przygotowania projekcji odpowiedzi na podstawie dostępnych materiałów. Tak przygotowane odpowiedzi są jednak specjalnie oznaczone na ekranie z wynikami.

Do udziału w Latarniku Wyborczym zapraszamy wszystkich zarejestrowanych kandydatów i wszystkie zarejestrowane kandydatki.

Na każde ze stwierdzeń użytkownicy oraz komitety wyborcze udzielają jednej z odpowiedzi: "Zgadzam się", "Nie zgadzam się" lub "Nie mam zdania".
Za poszczególne kombinacje odpowiedzi użytkownika i danego komitetu do każdego ze stwierdzeń przypisuje się następującą liczbę punktów, jeżeli:

 • zarówno użytkownik, jak i komitet odpowiedzą “Zgadzam się” albo “Nie zgadzam się” - 3 punkty,
 • użytkownik i komitet odpowiedzą “Nie mam zdania” - 2 punkty,
 • użytkownik albo komitet odpowie “Zgadzam się” albo “Nie zgadzam się”, a druga strona odpowie “Nie mam zdania” - 1 punkt,
 • jedna strona odpowie “Zgadzam się”, a druga “Nie zgadzam się” - 0 punktów.

Kolejnym krokiem jest dodanie punktów przypisanych do poszczególnych stwierdzeń - dla każdego z komitetów.  Następnie uzyskane w ten sposób sumy punktów są dzielone przez maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów.
Otrzymane w ten sposób wyniki są przedstawiane w postaci wykresu procentowej zgodności odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami każdego z komitetów wyborczych.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2020 r.

Prawo do głosowania w wyborach prezydenckich ma każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, także jeżeli mieszka na stałe za granicą. W wyborach nie mogą jednak głosować osoby:

 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
 1. Jeżeli w dniu głosowania będziesz przebywać poza miejscem zameldowania, a chcesz zagłosować, masz 3 możliwości:
  1. pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania;
  2. dopisać się do spisu wyborców;
  3. dopisać się do rejestru wyborców.
 2. Sprawdź, jakie osoby kandydują i jakie są ich postulaty, np. na latarnikwyborczy.pl.
 3. W dniu wyborów udaj się do komisji wyborczej z dokumentem tożsamości (możesz też wykorzystać mTożsamość).
 4. Po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymasz kartę do głosowania.
 5. Postaw znak "X" w kratce obok nazwiska wybranego przez Ciebie kandydata albo kandydatki.
 6. Złóż kartę na pół i wrzuć do urny.

Uwaga! Głos jest ważny, jeśli znak "X":

 • składa się z co najmniej dwóch linii, które przecinają się w obrębie danej kratki,
 • został postawiony tylko przy jednym kandydacie albo kandydatce.
   

Pracę nad przygotowaniem Latarnika rozpoczynamy na kilka miesięcy przed wyborami. Pierwszym krokiem jest opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Staramy się, aby obejmowała ona jak najszersze spektrum aktualnych i istotnych zagadnień dyskutowanych w debacie publicznej, a także maksymalnie różnicowała komitety wyborcze. Przygotowując listę opieramy się na propozycjach zagadnień i tematów wskazywanych przez użytkowników.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie wstępnej listy stwierdzeń z Komitetem Ekspertów, czyli ciałem doradczym, w którego skład wchodzą badacze i badaczki życia społecznego i politycznego. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia wybieramy najlepsze propozycje stwierdzeń oraz dopracowujemy ich treść.

Wyjaśnienia do stwierdzeń przygotowywane są przez zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej. Staramy się, by wyjaśnienia te w maksymalnie przystępny i obiektywny sposób opisywały zagadnienia, do których odnosi się dane stwierdzenie. Sformułowane przez nas propozycje konsultujemy z osobami wchodzącymi w skład Komitetu Ekspertów.

W skład Komitetu Ekspertów wchodzą badacze i badaczki życia społecznego i politycznego.

Separator graficzny
Logotyp Centrum Edykacji Obywatelskiej

Twórcy

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą organizacją pozarządową, zajmującą się edukacją w Polsce. Od 25 lat poprawiamy jakość nauczania i uczenia się.

Rocznie współpracujemy z 20 tys. nauczycieli i dyrektorów oraz z 4 tys. szkół. Angażujemy 100 tys. uczniów i uczennic. Specjalizujemy się w całościowym rozwoju szkoły, doskonaleniu kompetencji nauczycieli, a także w projektach uczniowskich z zakresu: edukacji globalnej, obywatelskiej, historycznej, kulturalnej, ekonomicznej oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

Więcej na ceo.org.pl

 

Separator graficzny

Partnerzy

Współorganizator

Partnerzy medialni

Separator graficzny